Språkgranskning

Många företag har idag ett främmande språk som koncernspråk. Skriver du egna texter som många människor läser? Känner du dig obekväm när du kommunicerar på ett främmande språk? I sådana fall kan det vara en bra idé att låta någon som har språket som modersmål granska/korrekturläsa texten innan du skickar den vidare.

102-620x355.jpg

Vad ingår i en språkgranskning?

Det är inte ovanligt att företag förlorar kontrakt på grund av dåliga språkkunskaper. En professionell språkgranskning är avgörande för att undvika detta. En språkgranskning innebär att en av våra översättare korrekturläser texten och kontrollerar stavning och grammatik, samt ger dig förslag på hur du kan förbättra dina texter när det gäller flyt och terminologi.

Granskaren ändrar inte innehållet i texten, utan säkerställer snarare att texten har ett bra flyt och att den är idiomatiskt korrekt. Granskningen utförs alltid av en lingvist som har språket som ska granskas som sitt modersmål.

Framtagen för dig

Språkgranskningen tas fram för dig och endast dig, vilket innebär att vi väljer de rätta formuleringarna för ditt företag, i precis rätt stil och ton och med ett enhetligt och flytande språk. Vår lingvist skriver om alla passager som inte passar resten av texten, och överväger noga alla meningar för att säkerställa deras lämplighet för den målgrupp du önskar nå.

Vi förbättrar den skrivna texten och dess budskap för att uppnå högsta möjliga kvalitet. Vi kommer med konstruktiv återkoppling och det är naturligtvis du som bestämmer huruvida de föreslagna ändringarna är lämpliga. Ingen känner till ditt företag bättre än du gör, så sista ordet kommer alltid att vara ditt. 

94-620x355.jpg
144-620x355.jpg

Vilket material kan språkgranskas?

Vi erbjuder språkgranskningar av
årsredovisningar, webbsidor, tal, avhandlingar, säljbrev, marknadsföringsmaterial, tidskrifter, jobbannonser, digitala tidningar, artiklar... endast din fantasi sätter gränser för vad vi kan granska åt dig!

Vi på Amesto Translations anser att alla texter gynnas av en språkgranskning.

Mejla oss för mer info

Psst! Vi använder cookies.

Vår webbsida använder sig av cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om hur vi använder cookies här.