Språkgranskning | Amesto Translations


Korrekturläsning

 

En professionell språkgranskning innebär att vi förbättrar texten och gör den mer läsarvänlig genom att både se över oklara formuleringar och korrigera grammatiska fel. 

Korrekturläsning och språkgranskning

Korrekturläsning och språkgranskning kan vara av stor nytta när du skriver på ett språk som inte är ditt eget. Många företag har idag ett främmande språk som koncernspråk. Skriver du egna texter som många människor läser? Känner du dig obekväm när du kommunicerar på ett främmande språk?

I sådana fall kan det vara en bra idé att låta någon som har språket som modersmål korrekturläsa texten innan du skickar den vidare. Intresserad? Fyll i din kontaktinformation så återkommer vi till dig. 

    

102-620x355.jpg

Professionell korrekturläsning, varför behövs det?

Det är inte ovanligt att företag förlorar kontrakt på grund av dåliga språkkunskaper. En professionell korrekturläsning eller språkgranskning är avgörande för att undvika detta. Fördelarna med en professionell korrekturläsning är att en av våra lingvister, som har språket som modersmål, läser texten och kontrollerar stavning och grammatik, samt ger dig förslag på hur du kan förbättra dina texter när det gäller flyt och terminologi.

Granskaren ändrar inte innehållet i texten, utan säkerställer snarare att texten har ett bra flyt och att den är idiomatiskt korrekt. Korrekturläsningen utförs alltid av en lingvist som har språket som ska granskas som sitt modersmål. Vi erbjuder korrekturläsning av alla sorters texter och på fler än 170 språk. 

Vad är skillnaden mellan korrekturläsning och språkgranskning?

Det finns många definitioner av vad en korrekturläsning respektive språkgranskning är. En korrekturläsning innebär att man kontrollerar att texten är korrekt och att den följer aktuella skrivregler. Det är den enklaste formen av språkgranskning, man ser bara över det allra ytligaste, som stavfel och felaktiga kommatecken. När man gör en mer avancerad språkgranskning anpassar man texten efter syfte och målgrupp, kontrollerar ordval och stil och ser till att texten hänger ihop på ett tydligt sätt. 

Vi kommer inte med förslag om ändringar av innehållet, men justerar det existerande innehållet så att det blir enklare att förstå. En språkgranskning är alltså en mer omfattande granskning än en korrekturläsning. Vi förbättrar texten och gör den mer läsarvänlig genom att både se över oklara formuleringar och korrigera grammatiska fel. Språkgranskar man till exempel engelska tittar man även på språknyanser, som skillnader mellan amerikansk engelska och brittisk engelska. 

144-620x355.jpg

Vilket material kan språkgranskas?

Vi erbjuder korrekturläsning och språkgranskningar av:

årsredovisningar, webbsidor, tal, avhandlingar, säljbrev, marknadsföringsmaterial, tidskrifter, jobbannonser, digitala tidningar, artiklar... endast din fantasi sätter gränser för vad vi kan granska åt dig!

Vi på Amesto Translations anser att alla texter gynnas av en korrekturläsning. 


Mejla oss för mer info

Få värdefulla tips och råd genom språkgranskning

Språkgranskningen tas fram för dig och endast dig, vilket innebär att vi väljer de rätta formuleringarna för ditt företag, i precis rätt stil och ton och med ett enhetligt och flytande språk. Vår lingvist skriver om alla passager som inte passar resten av texten, och överväger noga alla meningar för att säkerställa deras lämplighet för den målgrupp du önskar nå.

Vi förbättrar den skrivna texten och dess budskap för att uppnå högsta möjliga kvalitet. Vi kommer med konstruktiv återkoppling och det är naturligtvis du som bestämmer huruvida de föreslagna ändringarna är lämpliga. Ingen känner ditt företag bättre än du gör, så sista ordet kommer alltid att vara ditt.

94-620x355.jpg


Varför är korrekturläsning en viktig del av kommunikation?

Oavsett vilken bransch du verkar i är det sannolikt att du är beroende av skriftlig kommunikation, det kan röra sig om e-postmeddelanden, brev, anbud, rapporter, hemsidor, blogginlägg eller kommunikation i sociala medier. Du vill inte bara få dina kunders uppmärksamhet, utan du vill även uppnå respekt och trovärdighet.

Korrekt stavning och grammatik gör dig och ditt företag mer trovärdigt i läsarnas ögon. Det är dessutom viktigt för att undvika missförstånd. Felstavningar eller felaktig användning av skiljetecken kan skapa förvirring och till med leda till feltolkningar. Tydlig kommunikation gör att du får behålla läsarnas och kundernas uppmärksamhet. 


Kan jag korrekturläsa min egen text?

 Det är oftast inte så bra att bara förlita dig på din egen korrekturrunda av den enkla anledningen att det är du som har skrivit texten. Oavsett hur många gånger du läser texten är det oundvikligt att det är något fel som du missar. Det är väldigt vanligt att dina ögon ser vad som står, men att din hjärna tolkar det som den vill, eller förväntar sig att, läsa och inte det som faktiskt står i texten. Därför är det allra bästa om man kan låta ett nytt par ögon granska texten för att identifiera fel i ett dokument. 

Våra kvalificerade korrekturläsare har alla det aktuella språket som sitt modersmål. De har dessutom omfattande och avancerade kunskaper i vokabulär, stavning, grammatik och användning av skiljetecken. Därigenom kan de förbättra texten på ett sätt som är svårt att klara av på egen hand.

Costs.jpg

Pris korrekturläsning och språkgranskning

Priset på korrekturläsningen varierar beroende på typ av dokument och hur snabbt du behöver dokumentet tillbaka. För att få en så korrekt prisuppgift som möjligt är det bäst att skicka oss det dokument som du behöver få korrekturläst tillsammans med önskad leveranstid. Skicka oss filen per e-post så återkommer vi till dig med en offert så fort som möjligt.

Mejla oss

Språkgranskning affärsengelska

Vi erbjuder korrekturläsning på så gott som alla språk, och det inkluderar även affärsengelska. Även om du är väldigt duktig på engelska kan det uppstå små felaktigheter. Alla våra engelska språkgranskare kommer från ett engelsktalande land och har engelska som modersmål. De har valts ut eftersom deras arbete håller hög kvalitet och eftersom de har omfattande erfarenhet av professionellt engelskt språkbruk inom alla branscher och ämnesområden. Vi erbjuder korrekturläsning och språkgranskning för företag i Sverige och över hela världen. 

Ring oss

London1-620x355.jpg

Psst! Vi använder cookies.

Vår webbsida använder sig av cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om hur vi använder cookies här.