Språk

Översättningar till och från mer än 170 språk

Prisnivåer

Översättningar som passar din budget och önskad leveranstid, med kvalitet som ledord.

Auktoriserad översättning

En auktoriserad översättning kan behövas när dokumentet i fråga ska lämnas till en statlig myndighet eller liknande.

Webbplatsöversättning

Ett kostnadseffektivt sätt att ta sig in på en ny marknad eller öka sin försäljning.

Validering

Förenklar feedback-processen från era lokala kontor runt om i världen.

Maskinöversättning

Automatiserad översättning för att översätta stora volymer text på mycket kort tid.

Översättningsminne

Ett verktyg för att sänka kostnaderna för översättning samtidigt man säkerställer ökad konsekvens.

Språkgranskning

När du behöver kommunicera på ett koncernspråk som inte är ditt modersmål, bidrar en granskning till en ökad nivå av professionalism.

Marknadsanpassning

Innebär att en text skräddarsys för att göra den mer intressant i det land där den ska användas.

Layoutkontroll

De flesta översättningar växer i förhållande till källspråket, vi kontrollerar att utseendet stämmer.

Transkribering

Omvandlingen av ljud till text.

Så beställer du

Att beställa en översättning kunde inte vara enklare!

Psst! Vi använder cookies.

Vår webbsida använder sig av cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om hur vi använder cookies här.