Samhällsansvar - hur arbetar Amesto Translations med det? 

Amesto Translations jobbar för att bidra till en hållbar utveckling i samhället. Detta gör vi på olika sätt, genom att fokusera på CSV, se till att det råder goda arbetsförhållanden på våra arbetsplatser och att vi har så liten påverkan på miljön som möjligt.

Vad innebär samhällsansvar?

Företags samhällsansvar (kan även kallas CSR, Corporate Social Responsibility eller CSVCorporate Social Value) handlar om att företag ska ta ansvar i sin dagliga verksamhet för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Det är ett ansvar som går längre än att bara följa lagar och regler, det är inget som vi måste göra, utan något som vi gör för att det stämmer överens med Amesto-koncernens övergripande värderingar. Vi har valt att speciellt uppmärksamma områdena mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljö.

CSR frokostseminar.jpg
MSF-620x350.png

Vårt samarbete med Läkare utan gränser

Amesto har ett långvarigt strategiskt samarbete med Läkare utan gränser som omfattar ekonomiskt stöd, pro bono-arbete och informationsspridning om deras verksamhet. Läkare utan gränser, eller Médecins Sans Frontières (MSF), startades 1971 i Paris av en grupp läkare och journalister. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och bidrar med medicinsk humanitär hjälp i krisdrabbade områden. 

Samarbetet innebär bland annat att Amesto-koncernen hjälper till att effektivisera organisationens processer inom ekonomi och administration. Amesto Translations bidrar även med pro bono-översättningar av bland annat webbtexter, artiklar och HR-dokument. Dessutom har vi gjort vårt verktyg för säker maskinöversättning tillgängligt för organisationen.  

    

Amesto + Giving people

Amesto Translations koncernchef Manuel Lindberg samlade under december 2017 in pengar i samarbete med organisationen Giving People för att barnfamiljer som har ont om pengar ska kunna fira en bättre jul. 

Julen 2016 lyckades Manuel att samla in 15 000 kr som via Giving People gick till barnfamiljer med behov. Pengarna användes till inköp av matkassar, kläder och leksaker som han personligen gav till utvalda familjer.

Målet för 2017 var att samla in 50 000 kr som i sin tur skulle ge 100 barn en bättre jul. För varje krona som han fick in via Facebooksidan 100 barn ska få en riktig jul bidrog Amesto Translations med lika mycket, upp till 25 000 kr. Så om Manuel lyckades samla in 25 000 kr skulle insamlingen vara i mål!

Alla bidrag, stora som små, var lika viktiga.! Insamlingen var ett privat initiativ från Manuel, men gjordes i samarbete med Giving People och Amesto Translations. Hur gick det då? Manuel lyckades nå sitt mål och 100 barn kunde därmed få både julklappar och julmat. Tack till alla er som var med och bidrog!

Manuel Lindberg.png

Psst! Vi använder cookies.

Vår webbsida använder sig av cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om hur vi använder cookies här.