Språkvask | Amesto Translations


Språkvask

Vi tilbyr språkvask for virksomheter i Norge og fra hele verden. Når du bestiller språkvask hos oss, garanterer vi at teksten er korrekturlest av en profesjonell morsmålsoversetter. Våre korrekturlesere har blitt valgt ut fordi deres arbeid holder høy kvalitet, og fordi de har omfattende erfaring med profesjonell språkbruk innen alle bransjer og fagfelt på deres morsmål. De kan forbedre teksten din på en måte som er vanskelig å oppnå på egen hånd. 

Språkvask utført av en profesjonell morsmålsoversetter


Av og til kan det være nødvendig å kommunisere på et språk som ikke er ditt. Skriver du for eksempel egne tekster som skal leses av et stor flertall? Er konsernspråket engelsk og du føler deg usikker på å kommunisere på et fremmedspråk?

I slike tilfeller kan det være lurt å la en morsmålsoversetter lese gjennom teksten før du sender den. Interessert? Legg igjen din kontaktinformasjon, så kontakter vi deg.

    

102-620x355.jpg

Hvorfor trenger du en profesjonell språkvask?

Det er ikke uvanlig at bedrifter taper kontrakter grunnet manglende språkferdigheter. Faktisk gjelder det nesten 40 prosent av norske bedrifter! Profesjonell språkvask og korrektur er avgjørende for å unngå dette. Fordelene med en profesjonell språkvask er at lingvisten som ser over teksten, din har det gjeldende språket som sitt morsmål. Ved en språkvask vil oversetteren korrekturlese staving og grammatikk samt komme med forbedringer med tanke på flyt og godt språk. Innholdet i teksten vil ikke bli endret. Vi tilbyr språkvask av alle typer tekster og på mer enn 170 språk.

Få tips og råd om tekst og grammatikk

Språkvasken utføres med deg, og kun deg, i tankene, når vi leser teksten din. Vi foreslår konkrete endringer for hvordan teksten kan få den stilen og tonen du ønsker å ha i teksten, samt bli enklere å forstå for den målgruppen du ønsker å nå. Våre oversettere omformulerer de passasjene som ikke passer resten av teksten, og inspiserer setningene, slik at teksten flyter godt.

Vi forandrer ikke på din personlige skrivestil, og vi lover at vi løfter teksten og dens mening til en kvalitet som du alltid kan stå inne for. Teksten blir tilpasset deg og dine ønsker. Vi gir deg konstruktiv tilbakemelding, og du velger selvfølgelig selv hvilke endringer som passer. Ingen kjenner din virksomhet bedre enn deg selv, så siste ord vil alltid være ditt.

94-620x355.jpg
144-620x355.jpg

Hva slags type tekster kan språkvaskes?

Vi tilbyr språkvask av

årsrapporter, hjemmesider, taler, oppgaver, salgsbrev, markedsføringsmateriale, magasin, jobbsøknader, nettaviser, artikler … kun fantasien din setter grenser for hva vi kan hjelpe deg med!

Spør du oss i Amesto Translations, er det ingen tekst som ikke kan dra nytte av en språkvask.

 Kontakt oss for mer informasjon

Costs.jpg

Pris språkvask

Prisen på gjennomlesing kan variere avhengig av dokumentet og hvor raskt du ønsker dokumentet tilbake. Derfor er det best å sende materialet som du ønsker korrekturlest, sammen med den ønskede fristen, for å få et nøyaktig tilbud. Send filen til oss via e-post, så kommer vi tilbake til deg med et tilbud så snart som mulig.

Innhent pristilbud

Språkvask på norsk

Vi tilbyr språkvask på alle språk, og det inkluderer norsk. Selv om du skriver på bokmål eller nynorsk, kan det lure seg inn grammatiske feil, og det er like viktig å ha klar tale på ditt eget morsmål som på et fremmedspråk. Alle våre norske korrekturlesere kommer fra Norge og har norsk som morsmål. De har blitt valgt ut fordi deres arbeid holder høy kvalitet, og fordi de har omfattende erfaring med profesjonell norsk språkbruk innen alle bransjer og fagfelt. Vi tilbyr språkvask for virksomheter i Norge og fra hele verden.

Ring oss

Språkvask.png

Psst! Vi bruker cookies.

Vår nettside bruker cookies for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Les mer om hvordan vi bruker cookies her.