Språk

Vi tilbyr oversettelser til og fra mer enn 170 språk.

Prisnivå

Vi leverer oversettelser som passer ditt budsjett og ønsket leveringstid, og kvaliteten står alltid i fokus.

Statsautoriserte translatører

Du trenger autoriserte oversettelser når dokumentet skal sendes til en offentlig myndighet eller brukes i en offentlig administrasjon.

Oversettelse av hjemmesider

En kostnadseffektiv måte å begynne i et nytt marked eller øke salget på.

Årsrapporter

Vi oversetter hvert år årsrapporter, kvartalsrapporter samt styrets beretninger for nærmere 100 ulike selskaper.

Validering

Det kan være veldig tidkrevende å kontrollere innhold fra lokale avdelinger rundt om i verden og sørge for at alle språkene er oppdatert. Vi kan hjelpe deg.

Maskinoversettelse

Automatisert oversettelse for oversetting av store tekstmengder på veldig kort tid.

Oversettelsesminne

Et verktøy som gir lavere oversettelseskostnader samtidig som det sikrer bedre samsvar.

Språkvask

Skriver du egne tekster på et fremmedspråk? Øk graden av profesjonalitet ved å la en morsmålstaler se over teksten din.

Markedstilpasning

Markedstilpasning betyr at en av våre oversettere med omfattende markedskunnskap skreddersyr din tekst, slik at den blir mer aktuell for markedet og landet hvor den skal brukes.

Layout

Sørg for at det er grafisk samsvar mellom kildefilen og den oversatte versjonen.

Transkribering

Våre transkribenter har lang erfaring i å overføre lyd til tekst, enten det er i forbindelse med politi- og advokatavhør, intervjuer i forskningsprosjekter, foredrag eller lignende.

Psst! Vi bruker cookies.

Vår nettside bruker cookies for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Les mer om hvordan vi bruker cookies her.